Kaip apskaičiuojamas ir kada taikomas NTM?

Nekilnojamo turto mokestis yra mokamas gyventojų už jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą. Mokestis kinta priklausomai nuo paskirties, vietos, mokestinės vertės, taip pat atsiranda progresinis mokestis nuo tam tikros sumos. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo kiek painu, tad pažvelkite į pagrindines NTM taisykles. 

Gyvenamosios paskirties NT

Reikėtų įsidėmėti, kad gyvenamosios paskirties nekilnojamas turtas apmokestinamas tuo atveju jei turto mokestinė vertė viršija 150.000 Eur (iki 2019 gruodžio 31 d. buvo 220.000 Eur) – tai yra pagrindas. Toliau svarbios detalės:

Kas yra mokestinė vertė?

Mokestinė vertė yra nustatoma Registrų Centro ir dažniausiai ženkliai skiriasi nuo realios rinkos vertės. 

Kaip sužinoti mokestinę vertę?

Mokestinę vertę galima sužinoti Registrų Centro svetainėje, tam užtenka žinoti savo nekilnojamo turto unikalų numerį. 

(Turtas ir apribojimai > Nekilnojamojo turto vertinimas > NT vertinimas valstybės reikmėms > Mokestinės vertės paieška)

Pvz.: Jūs nusipirkote butą už 200.000 Eur, kad tai yra rinkos vertė neabejojate, nes prieš pirkdami atlikote turto vertinimą. Akivaizdu, kad gali atsirasti prievolė mokėti NTM, tad reikėtų pasitikslinti mokestinę vertę Registrų Centre, jei vertė bus mažesnė (labai tikėtina, kad taip ir bus), tarkim 140.000 Eur – nekilnojamo turto mokesčio mokėti nereikės. 

Progresiniai mokesčiai

Jei vis dėlto viso Jūsų nekilnojamo turto mokestinė vertė yra didesnė, nei 150.000 Eur, atsiranda mokestinė prievolė ir taikomi progresiniai mokesčiai. 

Fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių NT objektų bendrai mokestinės vertės daliai, viršijančiai:

  • neapmokestinamąjį dydį (150.000 Eur), tačiau neviršijančiai 300.000 Eur, taikomas 0,5 % mokesčio tarifas;
  • 300.000 Eur, tačiau neviršijančiai 500.000 Eur, taikomas 1 % mokesčio tarifas;
  • 500.000 Eur, taikomas 2 % tarifas.

Pvz. Jūs turite namą, butą, sodybą ir bendra viso šio turto mokestinė vertė yra 600.000 Eur. NTM mokestis bus skaičiuojamas taip:

  1. 150.000 Eur – neapmokestinama;
  2. 150.000 Eur (300.000 Eur – neapmokestinami 150.000 Eur) bus taikomas 0,5 % tarifas;
  3. 200.000 Eur (500.000 Eur – 150.000 Eur apmokestinami 0,5 % tarifu ir – 150.000 Eur neapmokestinami) bus taikomas 1 % tarifas;
  4. 100.000 Eur (600.000 Eur – 200.000 Eur apmokestinami 2 % tarifu – 150.000 Eur apmokestinami 0,5 % tarifu ir – 150.000 Eur neapmokestinami) bus taikomas 2 % tarifas. 

Gauname 150.000 Eur x 0 % + 150.000 Eur x 0,5 % + 200.000 Eur x 1 % + 100.000 Eur x 2 % = 4.750 Eur. Tiek reikės sumokėti NTM kiekvienais metais.

Šeimos turtas. Svarbu prisiminti, kad įprastu atveju (jei nėra sudaryta vedybinė / povedybinė sutartis) visas turtas įgytas santuokoje automatiškai tampa bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe. Tai reiškia, kad turtas lygiomis dalimis priklauso sutuoktiniams, atitinkamai pasiskirsto ir mokesčiai. 

Pvz. Šeimai priklauso butas, kurio mokestinė vertė yra 200.000 Eur, paprastai tai reikštų, kad 50.000 Eur turėtų būti apmokestinami 0,5 % NTM tarifu arba 250 Eur per metus. Tačiau šiuo atveju, kadangi turtas priklauso dviem asmenims, mokestinė vertė kiekvienam yra 100.000 Eur, tai mažiau apmokestinamosios ir mokesčių mokėti nereikia.  

Svarbu! Tos pačios taisyklės, kaip ir gyvenamosios paskirties objektams galioja ir sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniams (patalpoms), žuvininkystės statiniams ir inžineriniams statiniams.

Negyvenamosios paskirties nekilnojamas turtas

Kitos paskirties (komercinės, prekybos, viešbučių, sporto ir kt.) nekilnojamo turto objektams NTM tarifą nustato savivaldybės, jis gali svyruoti nuo 0,5 iki 3 %. Šį mokestį reikia mokėti nepriklausomai ar mokestinė vertė siekia 150.000 Eur.

Kai kurie Vilniaus savivaldybės tarifai 2020 metams:

1. 0,7 % tarifas: 

1.1. viešbučių paskirties pastatams (patalpoms); 

1.2. poilsio paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti; 

1.3. maitinimo paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti; 

1.4. kultūros paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti; 

1.5. sporto paskirties pastatams (patalpoms); 

1.6. mokslo paskirties pastatams (patalpoms); 

1.7. pastatams (patalpoms), naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms); 

2. 3 % tarifas: 

2.1 patalpoms ir statiniams, kurių savininkai arba naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrint statinį: 

2.2 faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 proc.; 

2.3 nekilnojamajam turtui, kuris yra apleistas ir (ar) neprižiūrimas.

3. 1 % tarifas visiems kitiems atvejams.

NTM skaičiuojamas nuo mokestinės vertės, kurią galima pasitikslinti Registrų Centro svetainėje.

Kaip mokėti NTM

Už gyvenamos paskirties objektus (taip pat sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius ir inžinerinius statinius) NTM turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 d.

Už negyvenamos paskirties objektus NTM turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki vasario 15 d. už praeitus kalendorinius metus.

Klientų atsiliepimai

Klientų atsiliepimai

Susisiekite

Susisiekite

Parašykite mums

Kontaktai

Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius +370 (652) 10 991